Is dives vocatur, qui sua sorte contentus est.
Bogat je tisti, ki je zadovoljen s svojo usodo.
Latinski pregovor
Vstop v:

Pogoji uporabe

Veljavnost pogojev uporabe

Ti pogoji uporabe se nanašajo na spletnem portalu Kolo usode in vse storitve na spletnem mestu www.kolousode.net. Posamezne spletnega portala Kolo usode imajo lahko svoje pogoje uporabe in v tem primeru se uporabljajo tako ti pogoji, kot posebni pogoji za vsako posamezno storitev. V primeru konflikta med pogoji uporabe, imajo prednost posebni pogoji za vsako posamezno storitev. Ti pogoji uporabe se nahajajo na spletnem portalu Kolo usode in sicer na dnu vsake strani.

Pravice intelektualne lastnine

Vsa vsebina storitev spletnega portala Kolo usode je avtorsko pravno zaščitena kot individualne stvaritve. Varstvo zajema zlasti podatke, besedila, multimedijske vsebine, programsko opremo ter HTML, java in flash izvorno kodo. Avtorsko pravno zaščitene vsebine je dovoljeno uporabljati zgolj za zasebne namene, v kolikor posamezen način uporabe ni prepovedan s temi pravili uporabe ali veljavno zakonodajo.

Dovoljena uporaba

Storitve spletnega portala Kolo usode je dovoljeno uporabljati zgolj za osebno, ne-komercialno uporabo. Prepovedana je uporaba storitev za prodajanje storitev. Prepovedano je kakršno koli kopiranje vsebini, njihovo spreminjanje ter vključevanje v drugo spletno stran, izdelek ali storitev, razen kopiranja rezultatov za osebno uporabo in razen uporabe, ki je izrecno dovoljena s posameznimi storitvami. Prepovedana je uporaba avtomatskih poizvedb ali drugih robotov, ki avtomatsko pridobivajo podatke iz storitev spletnega portala Kolo usode ali na drugačen način avtomatsko posegajo ali komunicirajo s storitvami spletnega portala Kolo usode. Za vsako komercialno uporabo storitev spletnega portala Kolo usode je potrebno skleniti predhoden dogovor z Zavodom Fortuna Vita

Omejitev odgovornosti

Odgovornost za vsebino storitev spletnega portala Kolo usode in njihovo delovanje

Za storitve spletnega portala Kolo usode, ki so za uporabnike brezplačne Zavod Fortuna Vita ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino, dostopnost, delovanje in brezhibnost storitev in posledice, ki nastanejo z uporabo brezplačnih storitev. Zavod Fortuna Vita nadalje ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli morebitno škodo, ki bi nastala uporabnikom zaradi nezmožnosti uporabe storitev spletnega portala Kolo usode, zaradi zaupanja v vsebino storitev spletnega portala Kolo usode, zaradi izgube podatkov ali zaradi drugih razlogov povezanih z storitvami spletnega portala Kolo usode. Zavod Fortuna Vita si pridržuje pravico, da kadar koli, iz katerega koli razloga in za kakršno koli obdobje prekine zagotavljanje storitev spletnega portala Kolo usode, če meni da je to potrebno.

Omejitev odgovornosti v teh pravilih uporabe velja pod pogojem, da je v skladu z veljavno zakonodajo. V primeru neskladnosti velja takšna omejitev odgovornosti, v kakršnem obsegu je dovoljena z veljavno zakonodajo.

Varstvo zasebnosti

Zavod Fortuna Vita . zbira določene informacije o uporabnikih, na podlagi katerih pa ni mogoče določiti posameznika in zato niso osebni podatki v smislu veljavne zakonodaje. Podatki, ki se avtomatsko shranjujejo v dnevnikih so IP naslov, piškotek ter čas in trajanje obiska. Zavod Fortuna Vita. shranjuje te podatke na tehnično in programsko varovani računalniški opremi.

 Zavod Fortuna Vita uporablja te informacije zgolj z namenom zagotavljanja in izboljševanje storitev spletnega portala Kolo usode, ter za spremljanje statistike njihove uporabe. Zavod Fortuna Vita teh podatkov ne posreduje nobenim tretjim osebam, razen državnim organom za namen pregona storilcev prekrškov in kaznivih dejanj, kadar ti to izrecno zahtevajo.

Pri nekaterih storitvah svetovanja in vedeževanja Zavod Fortuna Vita zbira tudi elektronske naslove uporabnikov teh storitev. Na podlagi uporabe te storitve Zavod Fortuna Vita zbira, obdeluje in hrani posredovane osebne podatke skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov Zavod Fortuna Vita udeležencem zagotavlja pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Ti podatki se hranijo, dokler jih uporabnik ne izbriše.

Pritožbe

Pritožbo na izvajanje teh pravil se v pisni obliki naslovi na Zavod Fortuna Vita, vsebovati pa mora opis očitane kršitve, predlog za njeno odpravo oz. razrešitev problema ter naslov, kamor naj se pošlje odgovor. Zavod Fortuna Vita mora na pritožbo odgovoriti najkasneje v treh dneh po prejemu pritožbe.

 

Zavod Fortuna Vita   Dodaj med priljubljene   Kazalo    Pogoji uporabe   Copyright   

2020 Zavod Fortuna Vita ©     design and developed: 2009 Aurora et Thor, d.o.o.
Mejne vede. Odnosi.

Keywords: ključne besede:

Kolo usode, tarot karte, horoskop, druidske karte, sanje, razlaga sanj, prerokovanje, napovedovanje usode, druga resničnost